Flor de santidad. Historia milenaria [Ed. facsimilar]

18,00 

Ramón del Valle-Inclán

 

252 pp . 13 x 18 cms.
ISBN 978-84-18567-53-7
Impreso en papel amigo dos bosques

A experiencia de ler a Valle-Inclán nunha coidada edición facsímile que rescata a novela de 1920.

 

A presente edición facsímile de Valle-Inclán resulta toda unha experiencia lectora. Poder desfrutar dunha novela de 1920 do gran escritor galego pasando as páxinas dun volume que recrea, fielmente, a edición orixinal de hai un século, maquetada polo propio autor e coas ilustracións de Moya del Pino. Joaquín del Valle-Inclán, neto do autor, e a profesora da Universidade da Coruña, Olivia Rodríguez-Tudela colaboran, con cadanseu traballo, neste singular rescate.

 

Un libro para ler e tamén un libro para contemplar, para mirar. Este é o espírito da presente edición facsímile de Flor de santidad. Historia milenaria, a inesquecible novela que don Ramón del Valle-Inclán publicaría en 1920 como Tomo II da súa Opera Omnia, e que rescatamos tal e como foi editada daquela. Marabillosamente ilustrada polo habitual colaborador de Valle, José Moya del Pino, e con deseño e maqueta ideados polo propio escritor. A profesora da Universidade da Coruña, Olivia Rodríguez-Tudela, descóbrenos as claves temáticas e tamén estéticas para desfrutar a fondo desta singular obra. Unha edición que conta ademais coa colaboración de Joaquín del Valle-Inclán, neto de don Ramón.

 

A AMBIGÜIDADE DIABÓLICA DUN PEREGRINO

Aquí nárrase a historia de Ádega, rapaza virxinal e inocente que se entrega á ambigüidade diabólica dun peregrino no que se funden Cristo e Satanás. Como fondo inspirador, o lendario rito da fecundidade e o seu baño nas ondas atlánticas da praia da Lanzada. O propio Valle-Inclán chegaría a cualificar este relato coma «una novela que en el estilo, en el ambiente y en el asunto, se diferencia totalmente de la moderna manera de novelar». Con Flor de santidad continuamos o camiño aberto en 2018 coa publicación –tamén facsímile– de La lámpara maravillosa.

 

Mergullémonos pois de novo no universo único de Valle e na súa singular Galicia recreada.

 

Esta obra recibiu unha axuda á edición do Ministerio de Cultura e Deporte.

 

 

 

 

Lugo Blues

16,00 

Claudio Rodríguez Fer

Ilustrado por Sara Lamas

 

86 pp . 14 x 21 cms.
ISBN 978-84-18567-54-4
Impreso en papel amigo dos bosques.

 

Á VENDA A PARTIR DO 5 DE XANEIRO DE 2024

 

O poeta Claudio Rodríguez Fer regresa, case corenta anos despois, ao seu Lugo Blues, aquel poemario de culto que, en 1987, sorprendía pola súa calidade e pola aposta temática pola memoria, pola persoal mais tamén pola memoria histórica desta cidade. Unha nova e coidada edición, ampliada e coas novas ilustracións de Sara Lamas, trae de actualidade esta gran obra.

 

Cando en 1987 apareceu a primeira edición de Lugo Blues (Concello de Lugo) axiña se converteu nun libro de culto, e os seus versos –que percorren a memoria persoal do autor mais tamén interpelan a nosa memoria colectiva– ían pasando de man en man descifrando o espírito desta cidade amurallada.
Agora, tantos anos despois, case corenta, era tempo de regresar a esta gran creación de Claudio Rodríguez Fer, que aquí revisa e amplía con numerosos poemas, e que incorpora ademais o suxestivo traballo artístico de Sara Lamas.

 

É un Lugo fondamente emocional e vital, un Lugo sentido como refuxio, mais tamén un Lugo dende o que trazar a medida do mundo. E, por riba de todo, achéganos a memoria histórica dunha cidade onde comparecen Pimentel, Lorca, Ángel Johán, Juana Capdevielle, Urania Mella, o doutor Vega Barrera ou Díaz Baliño, entre moitos outros daquela tribo dos vencidos, mais nunca derrotados.

 

 

 

Desde San Paio de Antealtares. Historia, patrimonio e vida monástica

23,90 

Miguel García-Fernández
Ricardo Pichel
(eds.)

 

450 pp . 15,5 x 23,5 cms
ISBN: 978-84-18567-46-9
Impreso en papel FSC Amigo dos Bosques
Obra colectiva. Textos en galego e castelán.

 

Unha homenaxe desde e para San Paio de Antealtares, o mosteiro que naceu coa cidade de Compostela.

 

Nunha edición ao coidado dos investigadores Miguel García-Fernández –do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (CSIC-Xunta de Galicia)– e Ricardo Pichel, da Universidad de Alcalá, esta obra colectiva coeditada polo Consorcio de Santiago e Alvarellos Editora reúne os traballos de doce investigadores e investigadoras arredor do mosteiro de San Paio de Antealtares, situado detrás da propia catedral compostelá, así como dalgúns dos seus priorados e outras comunidades monásticas relacionadas con Antealtares. O volume xorde como nunha homenaxe a María Mercedes Buján Rodríguez, arquiveira de San Paio recentemente falecida, e á propia Comunidade bieita compostelá.

 

Fundado no século IX, ao mesmo tempo que a propia cidade de Santiago, é un auténtico «arquivo de arquivos». Del proceden as célebres columnas que sosterían o primeiro sepulcro do apóstolo Santiago. A partir do século XV, Antealtares convertirase nun dos cenobios femininos máis influentes de Galicia e de toda España.

 

Un novo ensaio colectivo –coeditado polo Consorcio de Santiago e Alvarellos Editora– e ao coidado dos investigadores Miguel García-Fernández, do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (CSIC-Xunta de Galicia) e Ricardo Pichel, da Universidad de Alcalá, ambos membros colaboradores do Instituto da Lingua Galega da Universidade de Santiago de Compostela, recolle os traballos sobre historia, patrimonio e vida monástica dunha ducia de investigadores arredor do mosteiro de San Paio de Antealtares, histórico centro relixioso que, fundado no século IX, naceu ao mesmo tempo que a propia cidade de Santiago de Compostela. Así mesmo, outros traballos céntranse na historia e documentación dalgúns dos priorados de Antealtares, que foran mosteiros medievais femininos, como San Salvador de Sobrado de Trives, ou sobre outras comunidades relixiosas e prácticas relixiosas e espirituais da Idade Media e a Idade Moderna.

 

HOMENAXE A SOR MERCEDES

Esta obra xorde como unha homenaxe colectiva dos editores e autores á propia Comunidade de San Paio de Antealtares e, principalmente, a quen foi a súa arquiveira durante moitos anos, sor Mercedes, responsable, en boa medida, da catalogación, conservación e apertura á comunidade investigadora do arquivo monástico de Antealtares.

 

Ao longo destas páxinas reconstrúese a historia do mosteiro desde a súa etapa medieval como comunidade masculina até a súa refundación como mosteiro bieito feminino en 1499. Aquí comezará a súa etapa de esplendor, pois chegará a se converter nun dos mosteiros femininos máis poderosos de Galicia e nun dos máis importantes e ricos de España.

 

A obra ofrece tamén outras achegas sobre o seu patrimonio artístico, a complexidade do monaquismo feminino na Galicia medieval ou a relixiosidade popular impulsada por bieitos e bernardos.

 

Entre outros temas, saliéntase, ademais, a riqueza do patrimonio documental conservado en Antealtares, así como tamén o alleado deste auténtico «arquivo de arquivos» mais igualmente fundamental para reconstruírmos a historia de institucións galegas como San Salvador de Sobrado de Trives ou asturianas como San Salvador de Corniana.

 

AS COLUMNAS DE ANTEALTARES

Un dos capítulos céntrase no estudo —mais a reconstrución en 3D— das célebres catro columnas de Antealtares, que ilustran a propia portada do libro e que sosterían orixinalmente a arca funeraria do apóstolo Santiago. Dúas destas esculturas pétreas están hoxe en Madrid, no Museo Arqueológico Nacional, outra delas no Fogg Museum da Universidade de Harvard, en Boston, e a cuarta, perdida xa dende o século XIX.

 

Na actualidade, o mosteiro de Antealtares, situado detrás da propia catedral de Santiago pechando polo leste a praza da Quintana, está ocupado por unha comunidade de 25 monxas bieitas, e destaca non só pola continuidade na vida monástica das súas relixiosas, senón tamén polo seu Museo de Arte Sacro e o seu arquivo, un dos principais para o estudo do monacato feminino na Galicia medieval.

 

AUTORÍA (por orden de aparición)

Miguel García-Fernández
Ricardo Pichel
Almudena Vilariño Periáñez
Francisco Javier Pérez Rodríguez
Concepción Burgo López
Miguel Ángel González García
Rodrigo Pousa Diéguez
Víctor Rodríguez Muñiz
Carlos J. Galbán Malagón
Domingo L. González Lopo
Ángela Franco Mata
Clara Elena Prieto Entrialgo
Alfonso García Leal
Enriqueta López Morán

 

Versión corrixida do capítulo de Ángela Franco Mata que será incorporada nas próximas edicións da obra

Gárgolas de Compostela | Compostela Gargoyles

16,90 

Benxamín Vázquez
Fotografías de Xaime Cortizo

 

146 pp. Formato 12 x 22 cms
ISBN 978-84-18567-31-5
Impreso en papel FSC

 

Santiago de Compostela é quizais a cidade europea con maior densidade de gárgolas, esas máscaras pétreas —enigmáticas, divertidas, transgresoras— que nos contemplan desde o alto a partir da Idade Media. Hai máis de 300, e nesta pioneira guía trilingüe (galego, castelán e inglés) selecciónanse 30 das máis singulares, nunha ollada nova e moi sorprendente desta capital.

 

Santiago de Compostela es quizás la ciudad europea con mayor densidad de gárgolas, esas máscaras de piedra –enigmáticas, divertidas, transgresoras– que nos contemplan desde lo alto a partir de la Edad Media. Hay más de 300, y en esta guía seleccionamos 30 de las más singulares, en una nueva y muy sorprendente visión de esta capital.

 

Santiago de Compostela is perhaps the European city with the highest density of gargoyles, those stone figures –enigmatic, amusing, transgressive– that have peered down on us since the Middle Age. There are more than 300, and in this guide we select 30 of the most unique, offering a new and quite surprising vision of this capital.

 

 

MAMÁS E PAPÁS

16,00 
Outra mirada sobre as familias nun conto para primeiras lecturas

[EN LETRA MAIÚSCULA PARA FACILITAR A LECTURA]

Małgorzata Swędrowska
Joanna Bartosik

 

 

52 pp. 20 x 20 cm
ISBN: 978-84-18567-49-0
Capa dura. Cosidos con fío vexetal.
Impresos en papel ecolóxico.
+3 ANOS

 

Creado polas autoras polacas Małgorzata Swędrowska e Joanna Bartosik, mostra, dun xeito divertido e vistos desde os ollos das fillas e fillos, o papel de mamás e papás nos fogares, rachando cos clixés tradicionais.

 

TEXTO CONTRACAPA
Mamá dálle a todo. Ás veces, crava puntas.
Papá dálle a todo. Ás veces, prepara o caldo.
Mamá faime rir. Papá é agarimoso.
Mamá compón. Papá canta.
Papá lembra. Mamá soña.
Mamás e papás crean o mundo para nós habitar.

 

ARGUMENTO
A través de 50 escenas ou viñetas vaise retratando, ilustrando, o día a día de pais e nais nas súas vidas cotiás e o seu papel nos fogares. Ollados desde o punto de vista da xente máis nova da casa, vanse sucedendo situacións divertidas, soñadoras e poéticas.

 

CLAVES PARA A LECTURA
Historias ilustradas para nenas e nenos a partir dos 3 anos. Este conto complétase con outros dous títulos das mesmas autoras tamén publicados por nós Irmás e irmáns e Avoas e Avós. Os tres foron traducidos ao galego, directamente dende o polaco pola filóloga Ana Garrido. Os contos desenvolven outra mirada sobre as familias. Quen é mamá? Quen son as persoas que me coidan? Que fan cada día? Que desexan? Que soñan? Canto me queren?

 

 

AVOAS E AVÓS

16,00 
O conto para primeiras lecturas que pousa outra mirada sobre os maiores da casa

[EN LETRA MAIÚSCULA PARA FACILITAR A LECTURA]

 

Małgorzata Swędrowska
Joanna Bartosik

 

52 pp. 20 x 20 cm
ISBN: 978-84-18567-50-6
Capa dura. Cosidos con fío vexetal.
Impresos en papel ecolóxico.
+ 3 anos

 

Creado polas autoras polacas Małgorzata Swędrowska e Joanna Bartosik, mostra, dun xeito divertido e rachando cos clixés tradicionais, o día a día de avós e avoas nos fogares, vistos desde os ollos dos seus netos e netas.

 

TEXTO CONTRACAPA
COA AVOA TODO É POSIBLE.
CO AVÓ TODO É POSIBLE.
ELA ATOPA TESOUROS NOS SEUS PETOS.
EL ADIVIÑA OS MEUS SOÑOS.
O AVÓ FALA CON TENRURA.
A AVOA ABRAZA CON DOZURA.
NA TERRA OU NAS ALTURAS
O SEU CARIÑO PERDURA

 

ARGUMENTO
A través de 50 escenas ou viñetas vaise retratando o día a día de avoas e avós nas súas vidas cotiás e o seu papel nos fogares. Ollados desde o punto de vista da xente máis nova da casa, vanse sucedendo situacións divertidas, soñadoras e poéticas.

 

CLAVES PARA A LECTURA
Historias ilustradas para nenas e nenos a partir dos 3 anos. Este conto complétase con outros dous títulos das mesmas autoras tamén publicados por Alvarellos Editora no selo Verdemar: Mamás e Papás e Irmás e irmáns. Os tres foron traducidos ao galego, directamente dende o polaco pola filóloga Ana Garrido. Os contos desenvolven outra mirada sobre as familias. Quen é a avoa e o avó? Quen son as persoas que me queren e atenden? Que fan cada día? Que desexan?…

 

 

 

 

 

 

IRMÁS E IRMÁNS

16,00 

Un conto para primeiras lecturas: «A unión é a nosa forza»
[COS TEXTOS EN MAIÚSCULAS PARA FACILITAR A LECTURA]

Małgorzata Swędrowska
Joanna Bartosik

 

FICHA TÉCNICA 52 pp. 20 x 20 cm
ISBN: 978-84-18567-51-3
Traducidos do polaco ao galego por Ana Garrido.
Coa supervisión de María Reimóndez.
Idade de interese: +3

 

Creado polas autoras polacas Małgorzata Swędrowska e Joanna Bartosik, mostra, dun xeito divertido e rachando cos clixés tradicionais, o día a día entre irmáns e irmás vistos desde os ollos deles mesmos.

 

TEXTO CONTRACAPA
O meu irmán parécese a min.
Entendémonos de marabilla.
A miña irmá é distinta a min.
Complementámonos perfectamente.
Co meu irmán salto sobre nubes.
Coa miña irmá sobrevoo montañas.
Tanto teñen as nosas diferenzas
A unión é a nosa forza.

 

ARGUMENTO
A través de 50 escenas ou viñetas vaise retratando o día a día entre irmáns e irmás. Ollados desde o seu propio punto de vista, vanse sucedendo situacións divertidas, soñadoras e poéticas.

 

CLAVES PARA A LECTURA
Historias ilustradas para nenas e nenos a partir dos 3 anos. Este conto complétase con outros dous títulos das mesmas autoras tamén publicados por Alvarellos Editora no selo Verdemar: Mamás e Papás e Avoas e Avós. Os tres foron traducidos ao galego, directamente dende o polaco pola filóloga Ana Garrido. Os contos desenvolven outra mirada sobre as familias. Quen é o meu irmán ou a miña irmá? Quen son as persoas que me queren? Que fan cada día? Que desexan?…

 

 

Dentro de este libro viven dos cocodrilos [Ed. en castellano]

16,00 
Un cuento sobre cómo superar los miedos, ilustrado de una manera fascinante

 

Claudia Souza
Ionit Zilberman

 

32 pp. 21 x 25 cm
ISBN ESP: 978-84-18567-48-3
Capa dura. Cosido con hilo vegetal.
Impreso en papel ecológico.
+3 AÑOS

 

Escrito por la psicóloga infantil y reconocida autora brasileña Claudia Souza e ilustrado maravillosamente por Ionit Zilberman con páginas que parecen cobrar vida.

 

TEXTO CONTRAPORTADA
Te dan miedo las cobras? Y los tiburones?  Y qué me dices de la oscuridad, o de las alturas, o de los espacios cerrados? Yo no le tengo miedo a ninguna de estas cosas, pero lo que si me aterrorizan son los cocodrilos que viven en este libro. Tú le tienes miedos a los cocodrilos? En este cuento vigilan dos enormes. Son los animales más horripilantes del mundo.

 

ARGUMENTO
El protagonista del cuento tiene miedo a los cocodrilos y dos de ellos, enormes,  observan desde dentro del  mismo libro. A él no la da miedo casi nada, ni la oscuridad, ni los tiburones, ni los sitios cerrados o solitarios… Solamente teme a los cocodrilos. Pero enseguida descubrirá que las personas somos más fuertes y grandes que nuestros  temores, y que este miedo que él siente, pronto desaparecerá.

 

CLAVES PARA LA LECTURA
El miedo está presente en la infancia de todas las personas… Ese miedo que asusta,  pero que también fascina. Una puede tenerle miedo a cualquier cosa. ¿A qué le tenemos  miedo? ¿Cómo enfrentarse a ese miedo? Podemos espantarlo? A través de las páginas iremos descubriendo que esas cosas que en un principio nos dan miedo, rápidamente se convertirán en insignificantes. Las ilustraciones, por otra parte, resultan fascinantes: parecen querer huir del papel para convertirse en una fantástica película de animación.

 

Dentro deste libro viven dous crocodilos

16,00 
Un conto sobre como superar os medos, ilustrado dun xeito fascinante.

Claudia Souza
Ionit Zilberman

 

32 pp. 21 x 25 cm. PVP: 16 €
ISBN GAL: 978-84-18567-47-6
ISBN ESP: 978-84-18567-48-3
Capa dura. Cosido con fío vexetal. Impreso en papel ecolóxico.

 

Escrito pola psicóloga infantil e recoñecida autora brasileira Claudia Souza e ilustrado marabillosamente por Ionit Zilberman con páxinas que semellan cobrar vida.

 

TEXTO CONTRACAPA

Póñenche medo as cobras? E os tiburóns? E que me dis da escuridade, ou das alturas, ou dos sitios pechados? Eu non lle teño medo a ningunha destas cousas, pero o que si me estarrecen son os crocodilos que viven neste libro. Ti teslles medo aos crocodilos? Neste conto asexan dous enormes. Son os animais máis arrepiantes do mundo.

 

ARGUMENTO
O protagonista do conto ten medo aos crocodilos e dous deles, enormes, asexan dende dentro do mesmo libro. A el non lle pon medo case nada, nin a escuridade, nin os tiburóns, nin os sitios pechados ou solitarios… Só teme os crocodilos. Pero axiña descubrirá que as persoas somos máis fortes e meirandes ca os nosos temores, e que este medo que el sente, axiña marchará.

 

CLAVES PARA A LECTURA
O medo está presente na infancia de todas as persoas… Ese medo que asusta mais tamén fascina. Un pode poñerlle medo a calquera cousa. A que lle temos medo? Como enfrontarse a ese medo? Podemos espantalo? Tamén iremos descubrindo que esas cousas que nun principio nos dan medo, axiña tornarán en insignificantes. As ilustracións, pola súa banda, resultan fascinantes: parece que queren fuxir do papel e converterse nunha fantástica película de animación.

 

 

 

Conflictos y resistencias en la Edad Moderna (De los hechos a las palabras)

23,90 

448 pp. 15,5 x 23 cms.
ISBN 978-84-18567-52-0

 

Ofelia Rey Castelao, coord.

 

Coordinado pola historiadora da Universidade de Santiago e Premio Nacional de Historia 2022, Ofelia Rey Castelao, doce especialistas abordan, neste volume colectivo, os conflitos sociais e as situacións de resistencia durante o período que coñecemos como Idade Moderna.

 

Este libro, que leva por título Conflictos y resistencias en la Edad Moderna. De los hechos a las palabras (Alvarellos Editora), coordinado pola historiadora da Universidade de Santiago, Ofelia Rey Castelao (Premio Nacional de Historia 2022), forma parte dun amplo proxecto de investigación no que se estudan os conflitos e as resistencias sociais neste período histórico que abrangue desde finais do século XV a comezos do XIX.

 

En doce capítulos abórdanse tres bloques temáticos: “conflictos en la sombra: mujeres, contrabando y falsedad”, cun enfoque de xénero; “crisis y conflicto en el ámbito urbano y portuario”, co espazo como determinante, e “religiosidad y clero: transgresión, conflicto y formas de control”, cunha mirada crítica aos comportamentos relixiosos. O fío condutor é a importancia outorgada ás palabras e expresións empregadas na documentación (xudicial e notarial na súa maior parte) na que quedaron reflectidas moi diferentes situacións de tensión ou de estalido social aberto.

 

Entre estas situacións, neste volume estúdase, por exemplo, a folga de cavadores de Betanzos de 1591, a terrible crise de 1768-1772 na cidade de Ferrol ou a portuaria de Vigo durante a invasión napoleónica, a principios do XIX, ademais doutras como a conflitividade relacionada coas festas e romarías, o ambiente crítico con respecto á riqueza e o poder dos relixiosos, ou a profanación de tumbas na Galicia rural.

 

Seis foron as persoas que coidaron a edición: Anxo Rodríguez Lemos, Pablo, Vázquez Bello, Daniel Mena Acevedo, Álex Valledor Aróstegui, Antonio González López, Iago Castro Táboas, Mario Sixto Puente, Ofelia Rey Castelao.

 

AUTORÍA COLECTIVA

 

OFELIA REY CASTELAO, MANUEL REYES GARCÍA HURTADO, MIGUEL ÁNGEL MELÓN JIMÉNEZ, CELIA ENRÍQUEZ RUBAL, DANIEL MENA ACEVEDO, ALBERTO LAGO RODRÍGUEZ, ALEX VALLEDOR ARÓSTEGUI, ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ, TOMÁS MANSO FRAGA, IAGO CASTRO TÁBOAS, ANXO RODRÍGUEZ LEMOS PABLO VÁZQUEZ BELLO, MARIO SIXTO.

 

 

 

Sobre Nós

Alvarellos editora

Somos unha editorial galega, independente, que naceu en 1977 en Lugo e ten a súa sede, desde 2004, en Santiago de Compostela. Loitamos por adaptarnos ao século XXI sen perder as raíces fondas da nosa historia e cultura.

Publicamos ensaio e divulgación, poesía, orixinais guías de Santiago e Galicia, fotografía histórica, rescatamos clásicos en edicións moi coidadas… E temos un selo propio de álbum ilustrado para primeiras lecturas, Verdemar, de contos pola diversidade.

Publicamos cada ano entre 15 e 20 novos títulos. Mantemos un catálogo vivo dunhas 200 obras e un catálogo histórico de máis de 500.

O noso proxecto editorial está encabezado por Henrique Alvarellos Casas, como director e editor, e Marta Pérez Rodríguez, como xerente e administradora.  Entre os dous coordinamos un grupo de colaboradores           —filólogos e historiadores, deseñadores, ilustradores e distribuidores— cos que completamos un equipo que busca sempre seducir o público lector con novas propostas.