El Camino de Santiago. El libro olvidado de 1965

18,50 

Álvaro Cunqueiro

 

140 pp . 14 x 21 cms
ISBN 978-84-18567-58-2
Capa dura. Con marcapáxinas en tea
Papel FSC Amigo dos Bosques

 

Alvarellos Editora rescata un libro esquecido do gran Álvaro Cunqueiro: El Camino de Santiago. Publicado en 1965 e nunca reeditado ata agora. Un coidado volume no que colaboran o fillo do autor, César Cunqueiro, e a especialista María Xesús Nogueira.

 

Descubrir un “novo” libro de Álvaro Cunqueiro é un pracer para os sentidos. E se ademais é unha guía do Camiño de Santiago, tan especial, tan persoal, tan chea de “sombras apaixonantes” e “nomes xigantes”, como este, o resultado é unha completa experiencia lectora… e viaxeira.

 

Álvaro Cunqueiro considerábase o último peregrino medieval. “A viaxe é para min unha experiencia poética”, afirmaba. Peregrinación e poesía. Estamos ante un texto breve pero cun caudal narrativo desbordante, onde cada parágrafo se recrea nun acontecemento, sexa real ou imaxinario, ou nunha combinación de ambos.

 

Chamámoslle “o libro esquecido”, porque así se mantivo durante todos estes anos. Desde que en 1965 se publicara por primeira e -ata agora- única vez.

 

Presentamos unha coidada edición comentada, dentro da nosa galardoada Colección Resccate. Inclúe un prólogo do escritor e fillo do autor, César Cunqueiro, e un estudo da especialista María Xesús Nogueira.

 

Viaxemos coa prosa singular de Cunqueiro por este antigo Camiño de Santiago co que tanto se identificaría o autor.

 

DOSIER DE PRENSA
(Xuño 2024)

 

 

 

 

 

 

Flor de santidad. Historia milenaria [Ed. facsimilar]

18,00 

Ramón del Valle-Inclán

 

2º PREMIO AO MELLOR FACSÍMILE EDITADO EN ESPAÑA EN 2023 (MINISTERIO DE CULTURA)

 

252 pp . 13 x 18 cms.
ISBN 978-84-18567-53-7
Impreso en papel amigo dos bosques

A experiencia de ler a Valle-Inclán nunha coidada edición facsímile que rescata a novela de 1920.

 

A presente edición facsímile de Valle-Inclán resulta toda unha experiencia lectora. Poder desfrutar dunha novela de 1920 do gran escritor galego pasando as páxinas dun volume que recrea, fielmente, a edición orixinal de hai un século, maquetada polo propio autor e coas ilustracións de Moya del Pino. Joaquín del Valle-Inclán, neto do autor, e a profesora da Universidade da Coruña, Olivia Rodríguez-Tudela colaboran, con cadanseu traballo, neste singular rescate.

 

Un libro para ler e tamén un libro para contemplar, para mirar. Este é o espírito da presente edición facsímile de Flor de santidad. Historia milenaria, a inesquecible novela que don Ramón del Valle-Inclán publicaría en 1920 como Tomo II da súa Opera Omnia, e que rescatamos tal e como foi editada daquela. Marabillosamente ilustrada polo habitual colaborador de Valle, José Moya del Pino, e con deseño e maqueta ideados polo propio escritor. A profesora da Universidade da Coruña, Olivia Rodríguez-Tudela, descóbrenos as claves temáticas e tamén estéticas para desfrutar a fondo desta singular obra. Unha edición que conta ademais coa colaboración de Joaquín del Valle-Inclán, neto de don Ramón.

 

A AMBIGÜIDADE DIABÓLICA DUN PEREGRINO

Aquí nárrase a historia de Ádega, rapaza virxinal e inocente que se entrega á ambigüidade diabólica dun peregrino no que se funden Cristo e Satanás. Como fondo inspirador, o lendario rito da fecundidade e o seu baño nas ondas atlánticas da praia da Lanzada. O propio Valle-Inclán chegaría a cualificar este relato coma «una novela que en el estilo, en el ambiente y en el asunto, se diferencia totalmente de la moderna manera de novelar». Con Flor de santidad continuamos o camiño aberto en 2018 coa publicación –tamén facsímile– de La lámpara maravillosa.

 

Mergullémonos pois de novo no universo único de Valle e na súa singular Galicia recreada.

 

Esta obra recibiu unha axuda á edición do Ministerio de Cultura e Deporte.

 

PREMIO DO MINISTERIO DE CULTURA

Esta obra recibiu o 2º Premio ao Facsímile Mellor Editado en España en 2023, un galardón concedido polo Ministerio de Cultura.

 

 

 

 

Cartas de Conxo (O legado das Távora)

16,50 

Xurxo Alonso

 

XLIX Premio de Poesía do Concello de Vilalba (2023)

 

103 pp . 14 x 21 cms.
ISBN: 978-84-18567-57-5
Papel FSC Amigo dos Bosques
Ilustrado

 

Cartas de Conxo (O legado das Távora) é a obra gañadora da edición nº 49 do Certame Literario do Concello de Vilalba. Neste poemario, o autor, Xurxo Alonso, poeta e pintor, xoga cos fíos do que aconteceu nos primeiros días da Guerra Civil, mesturando rumores e testemuños, para crear unha realidade que podería ter acontecido en calquera lugar da Galiza.

 

Dúas irmás, as Távora, envían cartas contando o que está a suceder ao seu redor. Un destes escritos é interceptado pola Garda Civil e elas acaban ingresadas no Manicomio de Conxo (o actual Sanatorio Psiquiátrico en Santiago de Compostela). Dende este lugar, seguen a enviar misivas, pero xa non chegarán ao seu destino, porque disto encargarase unha das monxas.

 

A partir destes acontecementos, Xurxo Alonso constrúe unha obra que se mergulla, empregando o verso longo e libre, e potentes ilustracións, naqueles días terribles, naquel tempo de asasinatos, fuxidos, clandestinidade e vinganzas.

 

La bondad es el punto más elevado de la inteligencia

13,90 

José Miguel Valle

 

Pp: 132 Formato: 12 x 19 cms.
ISBN 978-84-18567-56-8
Impreso en papel amigo dos bosques

 

Despois da publicación de Leer para sentir mejor (Alvarellos Editora, 2022 –en edición tetralingüe– é só en castelán en 2024), un lúcido ensaio sobre o poder da lectura, agora, ol filósofo José Miguel Valle aborda a ética da bondade.

 

Este novo traballo leva por título La bondad es el punto más elevado de la inteligencia (Alvarellos Editora, 2024), un lúcido, inspirado e breve ensaio onde pon en diálogo a bondade cos coidados, a ética, a política, a xustiza, o coñecemento, a dignidade, a axencia, os afectos, o amor.

 

“La bondad es ayudar a que el bienestar y el bienser puedan comparecer en la vida del otro”.

 

“La bondad es el mayor ejercicio malabar que practica la inteligencia cuando se evade de los enanos confines del yo y accede a las vastedad del Nosotros. La contrapongo a la crueldad, a la maldad, a la perversidad y la malicia”.

 

 

Leer para sentir mejor [Edición ampliada]

13,90 

José Miguel Valle

 

Pp: 110. Formato: 12 x 19 cms.
ISBN 978-84-18567-55-1
Impreso en papel amigo dos bosques

 

A lectura como pracer. A lectura como construtora de mundos. Ler como práctica imaxinativa. Ler tamén como práctica disidente. Ler para reconectar, non para desconectar. Ler para dubidar. Ler para recoñecérmonos e recoñecer aos demais. A lectura igualmente como práctica defensiva contra todo dogmatismo. Ler, en fin, pola tolerancia, pola comprensión da diversidade. Ler para sentir a vida. Ler para sentir mellor. Estas son algunhas das reflexións que aborda o filósofo vasco José Miguel Valle neste breve, revelador e orixinalísimo ensaio.

A presente edición é unha versión ampliada da obra que, en 2022, publicou esta mesma editorial, naquela ocasión en versión tetralingüe (galego, castelán, éuscaro e catalán).

 

 

 

Lugo Blues

16,00 

Claudio Rodríguez Fer

Ilustrado por Sara Lamas

 

86 pp . 14 x 21 cms.
ISBN 978-84-18567-54-4
Impreso en papel amigo dos bosques.

 

Á VENDA A PARTIR DO 5 DE XANEIRO DE 2024

 

O poeta Claudio Rodríguez Fer regresa, case corenta anos despois, ao seu Lugo Blues, aquel poemario de culto que, en 1987, sorprendía pola súa calidade e pola aposta temática pola memoria, pola persoal mais tamén pola memoria histórica desta cidade. Unha nova e coidada edición, ampliada e coas novas ilustracións de Sara Lamas, trae de actualidade esta gran obra.

 

Cando en 1987 apareceu a primeira edición de Lugo Blues (Concello de Lugo) axiña se converteu nun libro de culto, e os seus versos –que percorren a memoria persoal do autor mais tamén interpelan a nosa memoria colectiva– ían pasando de man en man descifrando o espírito desta cidade amurallada.
Agora, tantos anos despois, case corenta, era tempo de regresar a esta gran creación de Claudio Rodríguez Fer, que aquí revisa e amplía con numerosos poemas, e que incorpora ademais o suxestivo traballo artístico de Sara Lamas.

 

É un Lugo fondamente emocional e vital, un Lugo sentido como refuxio, mais tamén un Lugo dende o que trazar a medida do mundo. E, por riba de todo, achéganos a memoria histórica dunha cidade onde comparecen Pimentel, Lorca, Ángel Johán, Juana Capdevielle, Urania Mella, o doutor Vega Barrera ou Díaz Baliño, entre moitos outros daquela tribo dos vencidos, mais nunca derrotados.

 

 

 

Desde San Paio de Antealtares. Historia, patrimonio e vida monástica

23,90 

Miguel García-Fernández
Ricardo Pichel
(eds.)

 

450 pp . 15,5 x 23,5 cms
ISBN: 978-84-18567-46-9
Impreso en papel FSC Amigo dos Bosques
Obra colectiva. Textos en galego e castelán.

 

Unha homenaxe desde e para San Paio de Antealtares, o mosteiro que naceu coa cidade de Compostela.

 

Nunha edición ao coidado dos investigadores Miguel García-Fernández –do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (CSIC-Xunta de Galicia)– e Ricardo Pichel, da Universidad de Alcalá, esta obra colectiva coeditada polo Consorcio de Santiago e Alvarellos Editora reúne os traballos de doce investigadores e investigadoras arredor do mosteiro de San Paio de Antealtares, situado detrás da propia catedral compostelá, así como dalgúns dos seus priorados e outras comunidades monásticas relacionadas con Antealtares. O volume xorde como nunha homenaxe a María Mercedes Buján Rodríguez, arquiveira de San Paio recentemente falecida, e á propia Comunidade bieita compostelá.

 

Fundado no século IX, ao mesmo tempo que a propia cidade de Santiago, é un auténtico «arquivo de arquivos». Del proceden as célebres columnas que sosterían o primeiro sepulcro do apóstolo Santiago. A partir do século XV, Antealtares convertirase nun dos cenobios femininos máis influentes de Galicia e de toda España.

 

Un novo ensaio colectivo –coeditado polo Consorcio de Santiago e Alvarellos Editora– e ao coidado dos investigadores Miguel García-Fernández, do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (CSIC-Xunta de Galicia) e Ricardo Pichel, da Universidad de Alcalá, ambos membros colaboradores do Instituto da Lingua Galega da Universidade de Santiago de Compostela, recolle os traballos sobre historia, patrimonio e vida monástica dunha ducia de investigadores arredor do mosteiro de San Paio de Antealtares, histórico centro relixioso que, fundado no século IX, naceu ao mesmo tempo que a propia cidade de Santiago de Compostela. Así mesmo, outros traballos céntranse na historia e documentación dalgúns dos priorados de Antealtares, que foran mosteiros medievais femininos, como San Salvador de Sobrado de Trives, ou sobre outras comunidades relixiosas e prácticas relixiosas e espirituais da Idade Media e a Idade Moderna.

 

HOMENAXE A SOR MERCEDES

Esta obra xorde como unha homenaxe colectiva dos editores e autores á propia Comunidade de San Paio de Antealtares e, principalmente, a quen foi a súa arquiveira durante moitos anos, sor Mercedes, responsable, en boa medida, da catalogación, conservación e apertura á comunidade investigadora do arquivo monástico de Antealtares.

 

Ao longo destas páxinas reconstrúese a historia do mosteiro desde a súa etapa medieval como comunidade masculina até a súa refundación como mosteiro bieito feminino en 1499. Aquí comezará a súa etapa de esplendor, pois chegará a se converter nun dos mosteiros femininos máis poderosos de Galicia e nun dos máis importantes e ricos de España.

 

A obra ofrece tamén outras achegas sobre o seu patrimonio artístico, a complexidade do monaquismo feminino na Galicia medieval ou a relixiosidade popular impulsada por bieitos e bernardos.

 

Entre outros temas, saliéntase, ademais, a riqueza do patrimonio documental conservado en Antealtares, así como tamén o alleado deste auténtico «arquivo de arquivos» mais igualmente fundamental para reconstruírmos a historia de institucións galegas como San Salvador de Sobrado de Trives ou asturianas como San Salvador de Corniana.

 

AS COLUMNAS DE ANTEALTARES

Un dos capítulos céntrase no estudo —mais a reconstrución en 3D— das célebres catro columnas de Antealtares, que ilustran a propia portada do libro e que sosterían orixinalmente a arca funeraria do apóstolo Santiago. Dúas destas esculturas pétreas están hoxe en Madrid, no Museo Arqueológico Nacional, outra delas no Fogg Museum da Universidade de Harvard, en Boston, e a cuarta, perdida xa dende o século XIX.

 

Na actualidade, o mosteiro de Antealtares, situado detrás da propia catedral de Santiago pechando polo leste a praza da Quintana, está ocupado por unha comunidade de 25 monxas bieitas, e destaca non só pola continuidade na vida monástica das súas relixiosas, senón tamén polo seu Museo de Arte Sacro e o seu arquivo, un dos principais para o estudo do monacato feminino na Galicia medieval.

 

AUTORÍA (por orden de aparición)

Miguel García-Fernández
Ricardo Pichel
Almudena Vilariño Periáñez
Francisco Javier Pérez Rodríguez
Concepción Burgo López
Miguel Ángel González García
Rodrigo Pousa Diéguez
Víctor Rodríguez Muñiz
Carlos J. Galbán Malagón
Domingo L. González Lopo
Ángela Franco Mata
Clara Elena Prieto Entrialgo
Alfonso García Leal
Enriqueta López Morán

 

DOCUMENTOS ADXUNTOS

Versión corrixida do capítulo de Ángela Franco Mata que será incorporada nas próximas edicións da obra

 

Aclaración dos editores Miguel García-Fernández e Ricardo Pichel

 

De mar a mar

21,50 

Edición bilingüe

 

172 pp.
13 x 20 cms.
ISBN 978-84-18567-37-7
Capa dura
Impreso en papel Amigo dos Bosques

 

NP_GAL_(1)_de_mar_a_mar_alvarellos_ed_2023

 

O libro que emocionou a García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Cunqueiro ou Seoane, rescatado en edición bilingüe

 

Publicado orixinalmente en Madrid en outubro de 1934, De mar a mar é un extraordinario libro de poemas de Feliciano Rolán Vicente (Vigo, 1907 – A Guarda, 1935) que mereceu a gabanza de poetas contemporáneos tan notables como Juan Ramón Jiménez ou Federico García Lorca, e, no noso país, de Álvaro Cunqueiro ou Luís Seoane.

 

No entanto, trala prematura morte do seu autor aos 27 anos, o poemario ficou varado no mar do esquecemento. O presente volume rescata esta magnífica obra e repara o nome do seu creador.

 

Esta edición bilingüe de Alvarellos Editora, publicada na súa Colección Rescate, incorpora unha versión en lingua galega dos textos realizada polo tradutor, poeta e profesor Anxo Angueira.

 

O volume ábrese cun clarificador ensaio de Gregorio Ferreiro Fente, e enriquécese con diverso material (imaxes, manuscritos e debuxos) moi descoñecido, cun cadro bio-bibliográfico de Celso R. Fariñas e cos valiosísimos testemuños literarios de Ricardo Carballo Calero e Carlos Martínez-Barbeito, dous intelectuais que trataron a Feliciano Rolán.

 

Os poemas de De mar a mar son «como berros de afogado», en palabras de Lois Tobío. Son versos que nos han fascinar hoxe coa súa enorme sensibilidade e magnetismo.

Contármonos

18,50 

Varias autoras

 

HISTORIAS DE VIDA DAS MULLERES A TRAVÉS DE 14 VOCES DO COLECTIVO “COMADRES DAS LETRAS”

 

AS COMADRES DAS LETRAS FORON FINALISTAS NOS PREMIOS FOLLAS NOVAS 2023 NA MODALIDADE DE PROMOCIÓN DA LECTURA

 

262 pp . 21 alto x 14 ancho
ISBN 978-84-18567-43-8
Impreso en papel amigo dos bosques

 

A partir dun Obradoiro da Escrita impartido en 2021 e 2022 por Eli Ríos e impulsado polo Concello de Santiago e a AELG, nace o colectivo literario Comadres das Letras, que agora ve publicado, na colección Libros do Sarela de Alvarellos Editora, un volume con textos de catorce autoras.

 

Contármonos (Alvarellos Editora, 2023) reúne catorce voces nun volume que xorde a partir do Obradoiro da Escrita impulsado en 2021 e 2022 polo Concello de Santiago co apoio da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega e impartido por Eli Ríos.

Son textos creados arredor de historias de vida das mulleres. Daqueles obradoiros naceu o colectivo Comadres das Letras e de feito moitas das autoras estréanse na literatura con esta publicación.

Eli Ríos sinala no Limiar: «Na literatura xa está todo escrito, o que importa é como o contas. A túa propia voz. Isto, que parece moi sinxelo, é dunha complexidade inmensa xa que, desde que somos crianzas, mállase na construción da identidade das mulleres coma en centeo verde e medramos entre os homes-que-nos-explican-cousas, o síndrome da impostora ou as cento e mil actitudes machistas que nos invisibilizan sistematicamente. (…) Tanto os textos colectivos coma os individuais xiran pola volta da memoria histórica das mulleres. O tema viña dado pola temática do Obradoiro da Escrita e éncheme de orgullo contarvos as innumerables horas de investigación e documentación que lle dedicaron a este proceso. Cada unha das súas creacións comporta unha rigorosidade histórica incrible».

 

As Comadres das Letras foron finalistas nos Premios Follas Novas 2023 na modalidade de Promoción da Lectura.

 

AUTORAS

 

Carmen Villar Alonso
Ana Lorenzo Blanco
Lorena Gómez Calvo
Isabel Cribeiro Galego
Beatriz Guerra García
M. C. García
Chus Prol Gómez
María Álvarez Landesa
Óscar Monti
Flora Miranda Pena
Marga Castro Rey
Eva Teixeiro Suárez
Nela Valado
Marta Abal Vaquero.

 

Carmiña Sierra. A primeira muller do Seminario de Estudos Galegos

19,50 

228 pp. Formato: 13×23 cms
ISBN 978-84-18567-45-2
Impreso en Papel Amigo dos Bosques

 

Entre as poucas mulleres que ingresaron no Seminario de Estudos Galegos en 1923, a primeira admitida naquela entidade científica, a poucos días de se constituír, foi unha cesureña que percorreu case todo o século XX, Carmiña Sierra Domínguez (Pontecesures, 1906-Caracas, 1996). Esta obra de Aurora Marco descúbrenos unha biografía totalmente descoñecida  . Carmiña Sierra estudou Filosofía e Letras en Compostela, obtivo unha cátedra de Literatura Española e exerceu en varios centros de ensino medio fóra de Galiza. Tras a sublevación militar, rexentou co seu home unha granxa en Cortinallas (Pontecesures) e, tras ser detida polo súa militancia política e compromiso antifranquista, estivo tres anos encarcerada en Ventas. A comezos dos anos 50 exiliouse en Venezuela.

 

 

Esta monografía dedícase a recuperar unha traxectoria tan rica en experiencias, en afectos, e en compromiso polas causas da xustiza e a liberdade, e abrangue todo o seu percurso vital, desde o nacemento até a morte. O libro enriquécese cun cento de imaxes e documentos históricos moi descoñecidos.

Sobre Nós

Alvarellos editora

Somos unha editorial galega, independente, que naceu en 1977 en Lugo e ten a súa sede, desde 2004, en Santiago de Compostela. Loitamos por adaptarnos ao século XXI sen perder as raíces fondas da nosa historia e cultura.

Publicamos ensaio e divulgación, poesía, orixinais guías de Santiago e Galicia, fotografía histórica, rescatamos clásicos en edicións moi coidadas… E temos un selo propio de álbum ilustrado para primeiras lecturas, Verdemar, de contos pola diversidade.

Publicamos cada ano entre 15 e 20 novos títulos. Mantemos un catálogo vivo dunhas 200 obras e un catálogo histórico de máis de 500.

O noso proxecto editorial está encabezado por Henrique Alvarellos Casas, como director e editor, e Marta Pérez Rodríguez, como xerente e administradora.  Entre os dous coordinamos un grupo de colaboradores           —filólogos e historiadores, deseñadores, ilustradores e distribuidores— cos que completamos un equipo que busca sempre seducir o público lector con novas propostas.