Contacto

  De acordo coa Lei de Protección de Datos, infórmaselle de que os seus datos persoais van ser incorporados a un ficheiro automatizado que ten por finalidade a xestión e prestación de servizos aos clientes por parte de Alvarellos Editora. Pode exerce-lo seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ó tratamento dos seus datos persoais, mediante escrito dirixido a Alvarellos Editora, Rúa Sempre en Galiza, 4 (praza int.), 15706 Santiago de Compostela.

  CONTACTO

  Teléfono/Fax: 981 522 137
  Mail: [email protected]

  ENDEREZO

  Rúa de Sempre en Galiza, 4
  (praza interior)

  15706 Santiago de Compostela (Galicia)